poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Pomnik w Wólce Nieliskiej

Wólka Nieliska, las, 400 metrów od szosy."Mieszkańcy Wólki Nieliskiej rozstrzelani w dniu 15 listopada 1939 r.
Plizga Jan, lat 36
Bojar Włodzimierz, lat 35
Jędruszczak Mieczysław, lat 32
Tomasik Józef, lat 30
Hanulak Franciszek, lat 29
Głuwka Aleksander, lat 19
Maślona Józef, lat 18
W hołdzie pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcy Wólki Nieliskiej 1966."
Za co rozstrzelani ci mieszkańcy i w jakich okolicznościach, proszę o podzielenie się wiadomościami na ten temat.
Źródła mówią też o rozstrzelanych 17 osobach, mieszkańców wsi Wólka Nieliska w odwecie za akcję na stację i most kolejowy w noc sylwestrową 31 grudnia 1942 r.  Listy tych mieszkańców nie znamy ani miejsca mogiły.
Zapytajcie dziadków, pradziadków i podzielcie się tym co powiedzą w komentarzach.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Zdjęcia związane z gminą Nielisz i Galerią Przeszłości w publikacjach ksiażkowych

W kwietniu tego roku biblioteka zakupiła  2 książki związane z historią naszej gminy.
1. Elżbieta Piskorz-Branekova: Strój zamojski. Wrocław, 2013 nr inwentarzowy 27338.
zamieszczono tam 3 zdjęcia pochodzące ze zbiorów prywatnych Ireny Kępińskiej, które prezentujemy w naszej Galerii Przeszłości.
 Poświęcenie pól  we wsi Nielisz 4 czerwca 1923 roku
Orkiestra i chór parafii Nielisz, które prowadzone były przez organistę Leonarda Kępińskiego. Pośrodku grupy ks. Wojciech Telatycki, obok niego Leonard Kępiński, ok. 1910 rok.

Oto co pisze Elżbieta Piskorz-Branekova  na temat naszej gminy:
"...
Wśród zdjęć opublikowanych w „Ziemi”, pięć zasługuje na specjalną uwagę ze względu na ich autora ks. Stanisława Samorka. Pokazują one wieśniaków z Chłopkowi, Gaju, Gorajca, Goraju i Zabuża. Duchowny ten był zapalonym fotografem i stałym korespondentem czasopism ludoznawczych oraz krajoznawczych, żył w latach  1897 – 1966. Pracował w parafiach interesującego nas regionu, a od 1919 r. sprawował funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wojciecha we wsi Nielisz leżącej w powiecie zamojskim. Co ciekawe i ważne  nie był on w Nieliszu jedyną osobą z zacięciem społecznikowskim i zajmującą się fotografowaniem. Świadczy o tym kolekcja fotografii, zachowanych do dziś w rękach prywatnych. Najstarsze z nich pochodzą z 1910 r. Pokazują one życie wiejskiej gromady i są fotoreporterską relacją z wydarzeń w serze zarówno duchowej jak i świeckiej. Potwierdzają one również fakt działania różnych organizacji, między innymi straży pożarnej oraz orkiestry i chóru. Jego dyrygentem był miejscowy organista Leonard Kepiński, który był także zapalonym  i czynnie praktykującym fotografem.
            Kolejny bardzo interesujący zbiór fotografii z interesującego nas obszaru, powstały w zbliżonym okresie, został wykonany przez Zofię Malczewską.[...]

Zofia Malczewska pochodziła z rodziny ziemiańskiej, żyła w latach  1877 – 1950. Urodziła się w majątku Iłowiec lezącym w gminie Skierbieszów. Skomplikowana sytuacja rodzinna i majątkowa spowodowała, że jej losy związane były z wieloma miejscowościami. Były to: położony w pow. zamojskim wymieniony już Iłowiec, gmina i parafia Skierbieszów, Kornelówka, gmina i parafia Sitno, Sitaniec, gmina Zamość, parafia Sitaniec, Sitno, gmina i parafia Sitno, Staw Noakowski, gmina i parafia Nielisz. [...]

 W działaniach Zofii Malczewskiej wyraźna jest też tendencja do aranżowania ujęć zgodnych z chłopomańskimi ideami modernistycznego ruchu Młodej Polski. Sama autorka lub bliskie jej osoby przebierają się do portretów w pseudoludowe stroje. 

2.  Piotr Szczurek: Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polski Rzeczypospolitej Ludowej 1944 - 1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz. Zamość, 2015 - Nry inw.  27313 - 27316
Piotr Szczurek opisuje czyny społeczne w poszczególnych miejscowościach trzech gmin, wybrałem najistotniejsze  w gminie Nielisz:
Nielisz
W latach 1947 -49  wybudowano nowy budynek szkolny ogólnej wartości 1.200.000, w tym czyny obliczono na sumę 500.000 zł, reszta z dotacji Gromadzkiej Rady Narodowej
Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła komplet instrumentów dętych dla orkiestry strażackiej na sumę 16.000 zł. Kwota ta została uzyskana z organizowanych loterii fantowych i imprez artystycznych OSP ( w domyśle: zabawy taneczne)
Gruszka Mała cz. I

W roku  1961 rozpoczęto budowę remizy dla miejscowej OSP w czynie społecznym.
Gruszka Mała cz. II
W latach 1955 – 60 mieszkańcy wsi wybudowali czynem społecznym remizę dla miejscowej OSP o wartości 60.000 zł.

Nawóz
W latach  1947 – 48 wybudowano szkołę wyłącznie czynem społecznym o wartości 130.000 zł

Ruskie Piaski

W latach 1955 – 56 wybudowano nowy budynek szkolny kosztem 1.200.000, w tym z czynów społecznych  na ok. 400.000 zł
W roku 1957  powołano Komitet Budowy Domu Ludowego. Zalano fundamenty, zakupiono i zwieziono komplet materiałów na wymienioną budowę ogólnej wartości około 120.000 zł. Dotacja państwa wynosiła 25.000 zł, pozostała kwota to czyny społeczne.
Ciekawostka – Z inicjatywy KGW zakupiono z funduszy społecznych pralkę elektryczną i sprzęt gospodarstwa domowego. Do świetlicy szkolnej zakupiono w roku 1963 telewizor z funduszów społecznych wsi. Kierownikiem szkoły był wówczas Mieczysław Tarnowski.
W roku 1959 w czasie przeprowadzonej elektryfikacji wsi wszystkie prace, jak: zwózka materiałów, przygotowanie dołów i inne zostały wykonane czynem społecznym.
Krzak
Zakupiono z funduszy społecznych plac pod budowę nowej szkoły, której budowa rozpoczęła się  w 1965 r.

Złojec
W latach 1951 – 52 wybudowano remizę strażacką
W latach 1959 – 63 został wybudowany i oddany do użytku budynek szkolny
Ciekawostka – z funduszy  społecznych zakupiono do świetlicy wiejskiej aparat radiowy za 900 zł
Piotr Szczurek w swojej książce zamieścił zdjęcie z Cyfrowych Zbiorów Fotograficznych Archiwum w Zamościu - Pierwszomajowy czyn społeczny w gminie Nielisz, lata pięćdziesiąte. Zdjęcie pokazywałem na fan page'u Galerii na facebooku, występuje również w innym poście na blogu Galerii.